•  הלכות מגילה

משנת קול יעקב הלכות מגילה

  זהו פרוייקט הלכתי רב מעלה אשר מנגיש באופן ייחודי את משנתו הסדורה של מרן הרה"ג יעקב חיים סופר זצוק"ל אשר הביא אור לעולם בחיבוריו ההלכתיים "קול יעקב" ו"כף החיים" 

בחלק זה עסקנו בסידור חדש של ספרו "קול יעקב" אשר מחלק באופן ייחודי את משנתו המורכבת מביאור ההלכה, פסק ההלכה, וציוני ההלכה. כמובא לפניכם. 


פתח דבר

עמל וזמן רב הושקע בתכנון עיצוב וסידור ההלכות באופן שנשמת ההלכה תשאר על כנה כדעת המחבר בס"ד

ובו בזמן למען יקל על הלומדים הבאים בשערי כף החיים וקול יעקב יישמע בחדוותא ורעותא דלבא ובהבנת הנלמד גם

לצעירי הצאן ולשנון ההלכה באופן בהיר ונהיר סודרו גופי ההלכות בחלק הנקרא משנת קול יעקב,

בחלק הנקרא ביאורי קול יעקב סודרו ביאורי הלכות ועיוני הלכה של הרב המחבר שהיו שזורים בד בבד יחד עם גופי

ההלכות ומקורות ההלכה גם יחד

על כל אלה יוסד יסודו מראי המקומות של הרב המחבר וארזי הלבנון אשר הביאם הרב ושמנום בחלק הנקרא שערי קול יעקב,


ונתברר כי אם יקרא הקורא וילמד הלומד כסדר השנון על פי הציונים ששמנו הנה יש באמתחתו את סדר ההלכה כפי

שכתבה הרב המחבר במדוייק ללא שינוי כלל.

והנה אם יחפוץ הלומד לקפוץ ולדלג ולדלות מים חיים ללא מראי המקומות והעיונים שהיה בכחו הגדול של הרב המחבר

לשאת תחת שכמו יוכל לרוץ ולדלג שור ולשנן ההלכה בבהירות נפלאה.


טעמו וראו - לחצו על שורה זו כדי לצפות במוצר עצמו קודם הרכישה


והנה מובא בכאן  החלק של הלכות מגילה המובאים בספר קול יעקב וברצונו ייתן ויוסיף לנו ד' כח ועזר להמשיך גם בספרי

הרב המחבר בספרי כף החיים בעה"ית ובזאת נציין כי כל הזכויות כגון: התכנון ופריסת ההלכה, העימוד, העיצוב, והסידור מחדש וכו'

שמורות עמדי וזכות הרב תעמוד לי ולב"ב אמן 


למותר לציין כי אין להוריד להדפיס קודם שנרכש וכמו כן אין להפיצו בכל דרך לאחר הרכישה.

כתוב תגובה

אנא היכנס או הירשם כדי לדרג את המוצר

הלכות מגילה

  • חברה: בית הסופר
  • סוג: חוברת להורדה PDF
  • זמינות: זמין

מוצרים קשורים

סדר הכוונות

סדר הכוונות

סדר הכוונות לכתיבת תפילין של ראש ושל יד  לפי סדר משנת קול יעקב החוברת ערוכה באופן מסודר וב..

הלכות מזוזה
הלכות ספר תורה
במתנה - זמירות לראש השנה

במתנה - זמירות לראש השנה

*** חדש!! מהדורה מתוקנת: תשרי תשפ"ב ***חוברת זמירות בה מסודרים סדר הקידוש והסימנים שנהוג לערוך בלילי..